Carles Vives

Recorreguts

Perllongada fins 3 gener 2021
http://www.museucantir.org/ca/exposicions/carles-vives-recorreguts