Carles Vives

Recorreguts

Inauguració 25 setembre, 19h
http://www.museucantir.org/ca/exposicions/carles-vives-recorreguts