68 Festa del Càntir

4 d'agost - Sant Domènec

http://www.museucantir.org/ca/activitats/festa-del-c%C3%A0ntir-0