Cursos intensius d'estiu (del 26 de juny al 21 de juliol)

Del 26 de juny al 21 de juliol

Cursos intensius de ceràmica d'un mes de durada per a petits i adults

Infants: 

INFANTS: 

Horari:
- Grups de mati: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h (el primer quart d'hora és d'acollida i el darrer quart d' hora és de recollida dels alumnes).
Preus:
160 € (Dte. 10% per a germans)*

* Preus curs 2016. Aquests preus responen a l’ordenança fiscal núm.17 i estaran vigents mentre no s’acordi la seva modificació.

Adults: 

ADULTS:
Horari:
- Dimarts i/o dijous de 10.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 22.00 h
Preus:
75,00 € ( 3 hores setmanals)*
88,00 € ( 4 hores setmanals)*
95,00 € ( 5 hores setmanals)*
102,00 € ( 6 hores setmanals)*

* Preus curs 2016. Aquests preus responen a l’ordenança fiscal núm.17 i estaran vigents mentre no s’acordi la seva modificació.

Escola Taller de Ceràmica del Museu del Càntir.

Situat a l'equipament municipal Antiga fàbrica Velcro