Càntirs Antiguitat. Col·lecció J. Bagot

Inauguración 12 Enero - 19 h

es/node/433