Transversalitats en ceràmica contemporània

If something is common in contemporary ceramics, and in much of today's art, is its transversality, since there are several aesthetic paths that cross constantly in different directions and without apparent order or trend. In fact, contemplating this collective exhibition of recent ceramic art, it is clear that their works have little or nothing in common, this being one of their great and remarkable qualities. It is precisely the great diversity and wealth of techniques and materials, styles and influences that stands out most of today's creative ceramics.

Transversalitats en ceràmica contemporània

Si algo es común en la cerámica contemporánea, y en buena parte del arte actual, es su transversalidad, dado que son varios los caminos estéticos que se cruzan constantemente en distintas direcciones y sin orden ni tendencia aparente. De hecho, contemplando esta muestra colectiva del arte cerámico reciente, queda patente que sus obras tienen poco o nada en común, siendo esta una de sus grandes y destacables cualidades. Es precisamente la gran diversidad y riqueza de técnicas y materiales, de estilos y de influencias lo que más destaca de la cerámica creativa actual.

Transversalitats en ceràmica contemporània

Si alguna cosa és comú a la ceràmica contemporània, i en bona part de l’art actual, és la seva transversalitat, atès que són diversos els camins estètics que es creuen constantment en distintes direccions i sense ordre ni tendència aparent. De fet, contemplant aquesta mostra col·lectiva de l’art ceràmic recent, queda palès que les seves obres tenen poc o res en comú, essent aquesta una de les seves grans i destacables qualitats. És precisament la gran diversitat i riquesa de tècniques i materials, d’estils i d’influències el que més destaca de la ceràmica creativa actual.

Pàgines

Destaquem

Transversalitats en ceràmica contemporània

Si alguna cosa és comú a la ceràmica contemporània, i en bona part de l’art actual, és la seva transversalitat, atès

Ricard Jordà. Crits i Silencis

Ja són més de 50 anys els que porta en Ricard Jordà mostrant-nos el món a través de les seves creacions. Inconformista

Activitats pedagògiques

Visites programades per a escoles amb monitors i materials didàctics preparats per a un màxim aprofitament didàctic del

El càntir del 2018

Ja hem fet públic el càntir d'aquest any, que es començarà a vendre a partir del 6 de juliol coincidint amb el primer

Cursos regulars de ceràmica

Cursos d'iniciació i perfeccionament d'aprenentatge de les tècniques més bàsiques de modelat, decoració i cocció de la

Aniversaris amb fang

ANIVERSARIS AMB FANG. CELEBRA EL TEU ANIVERSARI AL MUSEU AMB ELS TEUS AMICS Vols celebrar el teu aniversari d'una

Càntir'18

Reserva

Fes ara la teva reserva del càntir de Joan i Pol Cruanyes i Carles Brassó
Mides: Alt: 27 cm - Ample base: 20 cm
Tirada numerada i limitada a un màxim de 3.000 exemplars
Preu: 23 Euros

Butlletí

Subscriu-te

Subscriu-te al butlletí i et mantindrem informat puntualment de les nostres activitats

 

 

Amb la col·laboració de:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura