Argillà Argentona 2020

Suspesa en les dates previstes de juliol

l'organització valorarà més endavant fer-la en noves dates dins del 2020
http://www.museucantir.org/ca/fira-cer%C3%A0mica/fira-internacional-de-cer%C3%A0mica-argill%C3%A0-argentona