Organització

El Museu del Càntir d’Argentona és de titularitat municipal i te un òrgan consultor i assessor que és el Consell Municipal del Museu del Càntir des de l'any 2022

El Consell Municipal del Museu del Càntir
El Consell es regeix per un reglament.
El Consell està format per:
- President, que és el regidor de Cultura.
- Vice-president.
- Un màxim de nou vocals nomenats pel Ple de l'Ajuntament.
- Dos representants dels Amics del museu.
- Un representant per cada grup polític municipal.

Amb data de 17 de juliol de 2024, la Junta de Govern està formada per:
President: Quim Capdevila Colominas
Vice-president: Joan Carles Belso Boba
Vocals: Carme Calafell Polls, Ester Campanario Pujol, Joan Guardia Amatller, Joan Majó Cruzate, Pere Pascual Martí, Joan Poch Català, Enric Traby Isagüe, Isidre Viñas Llebot.
Representants dels grups polítics municipals: Ricard Aymerich Balagueró (UNITAT), Montserrat Brugal Piñol (PSC), Ivan Bustos (ERC), Montse Cervantes Codina (JUNTS), Francisco Fragoso Escribano (PP), Meritxell Jubany Casals (TXA), Cristina Maynou (Ara Argentona).
Representants d'Amics del Museu del Càntir: Joan Lluís Martín Baez, Raimon Català Casas.

L’equip del museu
L’equip de treball del museu està composar per quatre persones, totes elles amb dedicació completa:
Oriol Calvo Vergés: Director Gerent
Fina Carreras Giménez: Tècnica de documentació i difusió
Joan Eixarch Estruch: Auxiliar tècnic.
Montserrat Villaroya Vellbé: Responsable d’administració i atenció al públic