Enric Punsola. Orígens

Des del dia 14/09/2018 fins el dia 04/11/2018
Enric Punsola

“Amb la voluntat de buscar noves vies d’expressió, mitjançant vells materials, antigues tècniques i tradicions, però potser poc corrents en l’àmbit artístic, volem introduir la pólvora com a estri d’escriptura, per realitzar un procés creatiu, experimental i d’investigació en la representació gràfica.

En aquest procés, s’hi desenvolupen i analitzen les diferents composicions químiques i les reaccions derivades de la seva combustió lligades als resultats gràfics que obtenim sobre una superfície. Els elements gràfics resultants es relacionen amb tot un món conceptual carregat de simbologia universal, de cultura i tradició popular.

Un món on el foc, el caos, la mort i els orígens de la creació, esdevenen elements clau, així com les formes primitives del dibuix: la línia i el cercle que ens permeten entendre i reflexionar sobre quins són els propis orígens.”

Enric Punsola

ALBUM DE FOTOS