Cursos regulars de ceràmica

D'octubre a juliol. Durant el periode escolar es segueix el calendari escolar amb els seus dies festius.

Cursos d'iniciació i perfeccionament d'aprenentatge de les tècniques més bàsiques de modelat, decoració i cocció de la ceràmica, incloent la realització de peces al torn (adults).

L'Escola Taller de ceràmica del Museu del Càntir d'Argentona està gestionada per IXIÓ Associació per la formació, creació, recerca i difusió de la ceràmica.

Infants: 

ACTUALMENT NO ES REALITZA

Adults: 

HORARI:
Dimarts, dimecres i/o dijous:
MATINS de 09.00 h  a 13.00 h o TARDES de 15.00 h a 21.00 h

A triar entre 3, 4, 5 ó 6 hores per setmana

Curs d'octubre a juliol. Durant el periode escolar es segueix el calendari escolar amb els seus dies festius.

PREUS CURS ADULTS:
Quota mensual
Matrícula: 50€ (es paga un cop sempre i quan no es doni de baixa i torni a apuntar-se)
85,00 € ( 3 hores setmanals)
100,00 € ( 4 hores setmanals)
108,00 € ( 5 hores setmanals)
120,00 € ( 6 hores setmanals)

PREUS ARTISTES EN RESIDÈNCIA: 
Fixa mensual: 33,00 € mensuals
Fornada de 1000ºC: 50,00 € / 0,67 € el litre
Fornada mes de 1000ºC: 65,00 € / 0,76 € el litre

Iniciació
Considerem en aquest grup tota la gent que té un primer contacte amb el fang. Es treballa amb les tècniques bàsiques de construcció de peces ; marrells, planxa, escultura i torn ( opcional ) i d’acabat; bàsicament engalbes i esmalts de baixa temperatura.

Les classes teòriques es fan en grup fora de l’horari de taller.
Teòriques programades:
- Visió general de la ceràmica. ( diapositives comentades)
- Argiles i Pastes
- Engalbes (baixa temperatura)
- Esmalts (baixa temperatura)

Perfeccionament
Aquest grup està format per persones sortint del grup d’iniciació o amb un aprenentatge previ, que després d’haver treballat les diverses tècniques bàsiques es decanten per aprofundir en un determinat procés o processos. El programa de treball es planteja de manera individual entre l’interès de l’alumne i l’orientació de l’escola. A través d’una fitxa de seguiment es desenvolupen els exercicis pràctics i l’inici al treball d’investigació.

Les classes teòriques es fan en grup fora de l’horari de taller.
Teòriques programades:
- Pastes (alta temperatura)
- Esmalts (alta temperatura)
- Forns i sistemes de cocció.

Especialització
L’aprenentatge queda establert en tres grups bàsics de treball. Són alumnes que paral•lelament al seu treball de perfeccionament trien un grup del seu interès, o bé, persones que volen especialitzar-se en un tema concret.

Grup d’Investigació
Els temes es consansuen entre els components del grup sota propostes de l’escola. El límit de temps i esforç l’estableix el propi desenvolupament del treball. Els temes estan referits exclusivament a la part tècnica. Investigacions realitzades:
- Esmalts de Raku
- Pastes de Porcellana
- Esmalts de Cendres (alta temperatura)
- Esmalts en Reducció (alta temperatura)
- Pastes tenyides (porcellana – refractari - llosa)
- Llustres i Reflexes metàl•lics
- Raku Nu
- Processos de Reciclatge.

Grup Fires
Format per la gent amb interès per una obra de tipus artesà, en la què l’especialització en el treball comporti petites produccions i la posterior comercialització del producte principalment en fires.

Grup d’Exposicions
Aquest grup son les persones que arriben a desenvolupar una línia de treball pròpia i evolucionen un estil de peces úniques.

Tallers Monogràfics
Encaminat a abordar temes molt específics, d’horari intensiu i impartits per especialistes en les diverses matèries.
Últims monogràfics fets:
Paper Porcellana. Professora Anima Roos.
Bijuteria. Professora Núria Soley.
Serigrafia. Professor Jordi Berrocal.
Disseny amb motlles de reproducció ràpida. Professor Alberto Andrés.
Master Class sobre les seves tècniques ceràmiques. Alberto Bustos.

Oberts a tots els alumnes de l’escola i d’altres escoles i a professionals en general del àmbit ceràmic.

 

Escola Taller de Ceràmica del Museu del Càntir
Situat a l'equipament municipal Antiga fàbrica Velcro

Tel: 93 797 28 17