Josep Santilari i Pere Santilari. La realitat des d'una mirada contemporània

Des del dia 12/01/2024 fins el dia 25/02/2024
Josep i Pere Santilari

Divendres 12 de gener de 2024, a les 18,30h, inauguració de l’exposició:

Josep Santilari i Pere Santilari. La realitat des d’una mirada contemporània.

La mostra de Josep Santilari i Pere Santilari que es presenta al Museu del Càntir, amb motiu de la Festa Major d’hivern, ha estat organitzada i comissariada per Monica Ramon de la galeria Artur Ramon ART de Barcelona.

Josep Santilari i Pere Santilari, són un cas excepcional de bessons que comparteixen la mateixa manera de dibuixar i pintar. Les seves obres en petit format, realitzades amb una tècnica única d’habilitat i precisió extremes, sovint es confonen amb fotografies. Durant els darrers trenta anys la seva tasca ha abordat temes diversos de la història de l’art, entre els quals la natura morta, el nu femení i la vanitas. Els Santilari actualitzen aquests temes clàssics inserint en les seves obres comentaris subtils i aguts sobre la contemporaneïtat, i s’imposen en l’escena nacional i internacional com a mestres del realisme.

Les obres dels germans Santilari es distingeixen per la seva minuciositat excepcional i un realisme que s'entrellaça amb la contemporaneïtat.

“La filosofia pictòrica personal dels artistes queda perfectament demostrada en aquesta exposició,  que conjuga a la perfecció l’art més actual amb la mirada a aquell art, al que qualifiquem de clàssic i que en el fons és la raó i la causa evolutiva del mateix. Defugint de la dialèctica entre la realitat exacte i la realitat poètica, els germans Santilari ens ofereixen una realitat entre real i imaginaria, en la que tots ens trobem còmodes, especialment per la seva saviesa en la destresa de l’ofici de pintar i la seva capacitat de transmetre les emocions”. Fragment del text de Pere Pascual, Crític d’art