Les formes en els atuells ceràmics. Terrissa tradicional de la col·lecció Joan Majó

Des del dia 14/01/2022 fins el dia 20/02/2022

Aquesta singular exposició ens mostra com els atuells de terrissa per a aigua segueixen uns cànons formals i uns escalats de mides que permeten satisfer un ampli ventall de necessitats que durant segles han cobert aquests vasos ceràmics. Fer el seguiment d’aquestes formes i mides és el principal objecte d’estudi de Joan Majó en la seva col·lecció, molt diferent al que acostumem a trobar entre els col·leccionistes de terrissa, en què el principal valor acostuma a ser reunir objectes del màxim nombre de centres productors de terrissa. Joan Majó, al contrari, ens mostra com un mateix atuell ens ofereix diferents variants formals (com una o dues nanses), la forma i la geometria del cos i, sobretot, l’escalat de mides. Es tracta, doncs, d’una visió diferent de la terrissa que, de ben segur, sorprendrà i agradarà al públic que visiti la mostra.

Aquest exposició vol ser, també, un avançament del que serà una futura donació al Museu del Càntir d’Argentona de la totalitat de la col·lecció d’atuells d’aigua de Joan Majó, quan el museu estigui en condicions de rebre-la i posar-la a disposició del públic. De moment, presentem una mostra molt significativa de les aproximadament 400 peces que componen la seva col·lecció completa. Cal agrair a Joan Majó la seva voluntat de fer que la col·lecció, que ha fet amb molta cura durant tants anys, passi a una institució pública per tal que tothom la pugui gaudir.