Política de privacitat

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament i a la lliure circulació de dades personals, les vostres dades seran tractades per part del Patronat Municipal del Museu del Càntir d’Argentona, com a responsable d'aquestes.

Responsable del tractament

Patronat Municipal del Museu del Càntir d’Argentona

Pça. de l’Església 9, 08310 Argentona

Tel. 93 797 21 52

correu@museucantir.org

www.museucantir.org

 

Dades de contacte delegat de protecció de dades

correu@museucantir.org

Pça. de l’Església 9, 08310 Argentona

Finalitat del tractament

Mantenir la vostra relació amb el Patronat Municipal del Museu del Càntir als efectes de la comunicació de notícies, informacions de caràcter públic, convocatòries d’actes, rodes de premsa, entre d’altres.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada. La persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment. En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no es podrà enviar informació.

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça del Patronat Municipal del Museu del Càntir d’Argentona.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada al Patronat Municipal del Museu del Càntir d’Argentona, en paper.