Memòria Museu del Càntir 2022

Memòria de les principals actuacions realitzades al museu durant l'any 2022.